Blogs

/Blogs

Prajakta Kale – An Incredible Journey of A Bonsai Master

By |September 17th, 2018|Blogs|

Download PDF

Bonsai Namaste: A Social Media Movement!

By |March 20th, 2018|Blogs|

In recent times, social media has emerged as the most revolutionary platform where social movements [...]

प्राजक्ता काळे आणि बोन्साय नमस्ते

By |February 22nd, 2018|Blogs|

  प्राजक्ता काळे यांच्या अथक प्रयत्नातून आणि मेहनतीतून आज भारतामध्ये बोन्साय या कलेला पुन्हा [...]

बोन्साय : रोजगाराच्या नव्या संधी

By |February 21st, 2018|Blogs|

  ‘बोन्साय’, या कलेचा आता भारतामध्ये प्रसार सुरु झाला असून, त्याद्वारे रोजगाराच्या नव्या संधी [...]

बोन्साय एक कौशल्य

By |February 20th, 2018|Blogs|

  बोन्साय ही कला आणि शास्त्र असे दोन्हीही आहे, पण ते एक कौशल्याचेही काम [...]

A Look at Prajakta Kale’s Fascinating Journey of Bonsai Art

By |February 19th, 2018|Blogs|

Prajakta Kale is a renowned Indian Bonsai artist based in Pune, India. The largest [...]

वामनवृक्ष कला अर्थात बोन्साय

By |February 18th, 2018|Blogs|

बोन्साय, हे नाव जपानी वाटते. ही कलाही जपानी असल्याचाच सगळीकडे समज आहे. जपानमध्ये [...]

The Story of India’s Largest International Bonsai Convention

By |February 17th, 2018|Blogs|

Bonsai is a renowned practice internationally and has been received and rapidly adopted [...]

काय आहे, बोन्साय!

By |February 16th, 2018|Blogs|

काय आहे, बोन्साय! ‘बोन्साय’, म्हणजे मोठ्या झाडाची छोटी जिवंत प्रतिकृती! ‘बोन’ म्हणजे छोटी [...]

Bonsai – The Potential Employer

By |February 15th, 2018|Blogs|

We all know of Bonsai as the art of creating miniature trees. There [...]

India’s Bonsai Connection

By |February 12th, 2018|Blogs|

The word Bonsai is a combination of the words ‘bon’ (potted) and ‘sai’ (plant) which [...]